ŠTÁTNA SKÚŠKA Z ADK

V piatok 23. marca 2018 sa stretli žiaci z odboru logistika a obchodná akadémia v priestoroch školy, kde sa konala štátna skúška v písaní na počítači a korešpondencie. Skúška bola realizovaná pod patronátom Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Organizačne skúšku zabezpečili Ing. Lenka Mravcová a Mgr. Jaroslava Svrčková. Spolu sa štátnej skúšky zúčastnilo 14 žiakov.

Žiaci písali desaťprstovou hmatovou metódou, mali napísať najmenej 200 čistých úderov za minútu a vyhotoviť obchodnú korešpondenciu podľa STN.

Štátna skúška prebiehala v dvoch učebniach TEI4 a TEI5. Žiadne technické komplikácie sa nevyskytli, organizátori i samotní účastníci boli s priebehom skúšok spokojní. Úspešní žiaci získajú „Vysvedčenie o štátnej skúške v písaní na počítači a korešpondencie“, čím potvrdia odbornú prípravu z ADK.

Mravcová