Strojárska olympiáda

Strojarina nie je nudná, je úžasná, podnetná, zaujímavá.
A tak sa dňa 15.2.2018 zúčastnili naši žiaci pod odborným vedením Ing. Anny Vojtkovej finále XI. ročníka súťaže Strojárska olympiáda, ktorú vyhlásil dekan Strojníckej fakulty Slovenskej Technickej univerzity v Bratislave.

Študent Juraj Fujak z III.AM vypracoval na tému Robotika súťažnú prácu: MiniCNC frézovačka plošných spojov

Študent Marek Pupiš zo IV.AS súťažil v kategórii Obnoviteľné zdroje s prácou: Vodný prieskumník

Študenti Filip Hlúšek zo IV.AS, Filip Janiš, Mário Hoferica, Radovan Závodský z III.AM sa zabávali pri riešení súťažných praktických a teoretických úloh v Grand Prix 2017-2018. Pán dekan pripravil odmeny, pohostenie i zábavu pre všetkých.