Dvojnásobný úspech na kraji

13.februára 2018 sa stretli na Dopravnej akadémii v Žiline žiaci základných a stredných škôl Žilinského kraja, aby si zmerali svoju vedomostnú úroveň na Krajskom kole Olympiády v nemeckom jazyku. Do krajského kola postúpili dvaja najúspešnejší súťažiaci z okresného kola. Náš okres zastupoval žiak našej školy, Michal Haluza z III.AS, ktorý postúpil z druhého miesta na okresnom kole. Darilo sa mu i na krajskom kole, keď získal rovnako 2. miesto s minimálnym bodovým rozdielom za víťazom z okresného kola.

O deň neskôr, na sv. Valentína otvorilo svoje brány účastníkom krajského kola Olympiády v anglickom jazyku Gymnázium J.M. Hurbana v Čadci. Našu školu reprezentoval v kategórii 2D žiak IV.AM triedy, Michal Urbánek. Hneď v úvode si na ústnu odpoveď vyžreboval poradové číslo 1. Tajne sme dúfali, že také bude aj jeho konečné umiestnenie. Konkurencia bola silná a konečné poradie hovorí o vyrovnanom boji medzi súťažiacimi. Michal sa umiestnil na peknom 3.mieste, pričom na víťaza stratil iba 4 body.

Obom Michalom gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy.

Mgr.Maxianová, Mgr.Ivánková