3D print

Dňa 14.02.2018 sa uskutočnilo školské kolo súťaže „3D print“ (3D tlač). Súťaže sa mohli zúčastniť všetci žiaci, ktorí sa registrovali do 31.01.2018 na portály itakademia.sk. Urobili tak šiesti žiaci tretieho a štvrtého ročníka z odboru mechatronika, technické lýceum a elektrotechnika. Vzhľadom k tomu, že sa 3D modelovanie vyučuje len v odbore mechatronika, je jasné, že 3D modelovaniu a 3D tlači sa venuje množstvo žiakov vo svojom voľnom čase.

Súťažiaci mali za úlohu v stanovenom čase vymodelovať súčiastky predmetu „račňa“, pričom nešlo len o obyčajné vytvorenie 3D modelu z podkladovej dokumentácie, ale o jej čiastočne vlastný návrh. Žiaci mali definovaný len základ modelovaného predmetu, všetky kľúčové rozmery museli navrhovať sami s prihliadnutím na špecifikácie 3D tlače. O to náročnejšie bolo pre nich dané prvky vytvoriť, keďže išlo o návrh funkčného modelu, nie len prekreslenie do 3D priestoru.

Okrem modelovania súčiastok mohli získať žiaci body aj za vyplnenie dokumentácie tlače a prezentáciu vlastných modelov. Víťazom školského kola sa stal žiak Radovan Závodský z 3AM, ktorý získal 125 bodov z celkového počtu 130. Jeho projektovú dokumentáciu teraz hodnotí externá komisia, ktorá má za úlohu vybrať jedného postupujúceho do celoslovenského kola z každého kraja. V Žilinskom kraji sa do súťaže 3D print zapojilo 5 škôl, čo bol po Košickom kraji najväčší počet. Držme mu teda palce pri postupe do celoslovenského kola a ak postúpi, tak i v tom celoslovenskom kole. Fotodokumentácia: odkaz na fotogalériu