Hviezdoslavov Kubín

Dňa 08.02.2018 sa konalo v SŠ KNM školské kolo Hviezdoslavovho Kubína, súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy. Zúčastnili sa ho víťazi triednych kôl.
Porotu, ktorá pracovala v zložení: PhDr. Zuzana Hroudná, Mgr. Erika Kubaščíková,

PaedDr. Dana Kapitánová a vedúca školskej knižnice Miroslava Šujanská, zaujali recitátori výberom ukážok a ich umeleckým prednesom. Veľkým prínosom bola aj prezentácia vlastnej tvorby Andreja Hurtu a Miloša Jozeka, žiakov z I.AI triedy.

Spoločne sme tak pri kráse slova strávili príjemné dopoludnie.

V prednese poézie sa umiestnili:
1. miesto Natália Knapcová, II.AL s ukážkou Kazateľ od R. M. Rilkeho
2. miesto Martin Paučin, III.BI s ukážkou Rota od M. Krausa
3. miesto Lukáš Meliš, III.BI s ukážkou Z vody od M. Válka

Cenu poroty získal Dávid Michalco z II.AM, ktorý recitoval ukážku Večerný smútok od R. Slobodu.

V prednese prózy sa umiestnili:
1. miesto porota neudelila
2. miesto Marek Maslák , I.AE s ukážkou Jozef Mak od J. C. Hronského
3. miesto Rebeka Bendová, III.AL s ukážkou Krausov život od A. Feida

Žiaci N. Knapcová, M. Paučin, L. Meliš, M. Maslák a R. Bendová budú školu reprezentovať v Okresnom kole Hviezdoslavovho Kubína. Držíme im palce!
Fotodokumentácia: odkaz na fotogalériu

PaedDr. Dana Kapitánová