Mladý účtovník 2018

Školské kolo súťaže „Mladý účtovník 2018“

Dňa 08. 02. 2018 sa v priestoroch učebne TEI 4 konalo školské kolo súťaže „Mladý účtovník 2018“. Súťaž bola vyhlásená Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov spolu s firmou KROS, a. s. a je to už jej 21. ročník. Je určená študentom stredných odborných škôl. Jej cieľom je zvyšovanie prestíže účtovníctva ako odborného predmetu a zároveň motivácia študentov pri štúdiu účtovnej problematiky.

Regionálne kolo sa uskutoční dňa 23. marca 2018 v Žiline na Žilinskej univerzite a od nás postupujú víťazky školského kola Monika Vlčková a Izabela Hodasová. Držme im palce, aby úspešne reprezentovali našu školu!

Ing. Svrčková, Ing. Orlinská