Návšteva výstavy Kam na vysokú školu - RoadShow

Dňa 1. februára sa žiaci triedy IV. AI zúčastnili výstavy s názvom Kam na vysokú školu - RoadShow, ktorá sa konala v priestoroch hotela Slovakia v Žiline. Na výstave mali pripravené prezentácie viaceré vysoké školy a univerzity nielen zo Slovenska, ale aj zo susednej Českej republiky. Každá zúčastnená škola mala svoj stánok s prezentáciou svojich študijných programov, pričom nechýbali ani informačné letáky. Zároveň bol vytvorený 15 minútový priestor pre celkovú prezentáciu každej školy prostredníctvom interaktívnych prostriedkov – projekcie a hovoreného slova. Zúčastnené školy informovali študentov o možnosti štúdia na danej škole, ako aj o možnosti uplatnenia sa v praxi. Okrem škôl sa v susednej miestnosti predstavili viaceré firmy. Veríme, že návšteva tejto výstavy priniesla našim žiakom, ktorí majú záujem študovať ďalej na vysokej škole viac informácií pri rozhodovaní výberu vysokej školy, na ktorej by chceli študovať.
Fotodokumentácia: odkaz na fotogalériu

Ing. Dušan Šrenkel