Lyžiarsky výcvik

V dňoch 15.-19.1.2018 žiaci I.AS, I.AL, I.AG a I.BI absolvovali základný lyžiarsky výcvik v lyžiarskom stredisku Ružomberok – Malinô Brdo. Medzi 50 zúčastnenými boli aj začiatočníci, ktorí na záver kurzu zvládli úspešne zlyžovať náročnú, hlavnú zjazdovku o dĺžke 1250m s 286m prevýšením. Štýlové ubytovanie a vynikajúca strava spolu s oddychovými aktivitami ako pešia turistika či welness a samozrejme centimetre čerstvého snehu značne prispeli k dobrej nálade a príjemnej atmosfére celého kurzu.
Fotodokumentácia: odkaz na fotogalériu

V plánovanom termíne 12. 02. 2018 – 16. 02. 2018 sa uskutočnil lyžiarsky kurz v lyžiarskom stredisku Snowparadise Veľká Rača pre žiakov I. ročníka. Lyžiarskeho kurzu sa zúčastnili prihlásení žiaci v počte 35 žiakov z tried I.AE, I.BI, I.CI.

Lyžiarsky kurz sa uskutočnil dennou dochádzkou bez ubytovania so zabezpečením obeda, ski pasov a dopravy vlastným autobusom. Všetky náklady na dopravu, ski pasy, obedy boli hradené z príspevku pre pohybové aktivity, ktorý od 1. januára 2016 poskytuje MŠ SR. Žiaci nemali žiadne vlastné finančné náklady.

Všetky stanovené ciele, vyplývajúce z Obsahu lyžiarskeho kurzu, boli splnené. Žiaci boli disciplinovaní. Dodržiavali bezpečnostné predpisy, nebol zaznamenaný žiadny úraz. Najlepší lyžiari: Samuel Podroužek – I. CI, Matej Laš – I. AE, Rastislav Zagrapan – I. BI

Fotodokumentácia: odkaz na fotogalériu

Po jarných prázdninách nastúpili žiaci tried I.AI, I.AM a žiak I.CI na posledný lyžiarsky výcvik v tomto školskom roku, ktorý prebehol v dňoch 26.2.-2.3.2018 v lyžiarskom stredisku na Čertovici v Nízkych Tatrách. Napriek silným mrazom vládla medzi všetkými zúčastnenými príjemná atmosféra, disciplína, trpezlivosť a snaha žiakov zlepšovať sa. Väčšina zvládla zlyžovať strmé severné svahy Čertovej svadby (1463 m.n.m.). Príjemným spestrením pobytu bola pešia turistika pomedzi drevenice Vyšnej Boce. V posledný deň kurzu si najlepší žiaci preverili svoje zručnosti a „zmerali sily“ v slalome. Výsledková listina slalomu žiakov LK Čertovica odkaz pdf.
Fotodokumentácia: odkaz na fotogalériu