Finančné vzdelávanie žiakov SŠ a VŠ

V záujme o zdokonalenie finančnej gramotnosti žiakov maturitných ročníkov Spojenej školy KNM, zorganizovala Ing. Jana Škulaviková v období od 12.1.2018 - 16.1.2018 prostredníctvom spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko a.s., a jej lektorov p. Jozefa Sopka a Martina Martikána prednášky na tému: "Možnosti uplatnenia sa počas a po ukončení štúdia" v oblasti financií. Prednášok sa zúčastnilo 140 žiakov podľa jednotlivých študijných odborov. Možnosťou bolo zapojiť sa do záverečného zlosovania o vecné výhry.