Ekonomická olympiáda

Dňa 17. 01. 2018 sa v priestoroch učební TEI 4 a TEI 5 konalo školské kolo Ekonomickej olympiády. Ide sa o celorepublikovú súťaž, ktorá je určená študentom stredných škôl a jej cieľom je zistiť, aké vedomosti majú naši študenti z oblasti ekonómie a financií.

Súťaž má viacero kôl, úspešní súťažiaci postupujú do krajského kola a následne do finále. V jednotlivých kolách súťaže účastníci riešia on line test s uzavretými a otvorenými otázkami, ktoré vytvárali odborníci zo spoločnosti INESS.

Po uplynutí určeného času /40 min/ mali študenti možnosť okamžite skonfrontovať svoje výsledky. Postupujúcimi do krajského kola sa stali Sofia Wasserbauer zo IV. AG a Izabela Hodasová zo IV. AO. Dievčatám gratulujeme a držíme palce, aby nás úspešne reprezentovali aj na krajskom kole.

Ing. Jantoščiaková, Ing. Orlinská