Beseda s Igorom Válkom

V prvý decembrový deň sme na našej škole privítali spisovateľa, básnika, publicistu a editora Mgr. Igora Válka. Podujatie bolo organizované v rámci 49. ročníka Jašíkových Kysúc a vzniklo v spolupráci so Zuzanou Hrtkovou z Kysuckej knižnice v Čadci.
Spisovateľ Igor Válek má na svojom autorskom konte vyše dvadsať titulov z oblasti poézie, prózy a náučnej literatúry. Počas besedy nás oboznámil so svojou tvorbou, predovšetkým so svojimi náučnými literárnymi a kultúrnymi lexikónmi a prečítal tiež ukážky zo svojej najnovšej knihy Povesti o slovenských jazerách, plesách, studniach a studničkách, ktorá voľne nadväzuje na dávnejšie vydané Povesti o slovenských liečivých prameňoch a kúpeľoch a Povesti o slovenských riekach. Autor počas besedy tiež odpovedal na zvedavé otázky študentov o svojich literárnych začiatkoch a obľúbených autoroch.

Podujatie nesúce sa v srdečnej atmosfére rýchlo ubehlo a žiaci sa vrátili do vyučovacieho procesu obohatení nielen o nové poznatky z literatúry, ale aj o zážitky a podnetné myšlienky tohto turčianskeho spisovateľa, s ktorým sa opäť radi stretneme.
Fotodokumentácia: odkaz na fotogalériu

Miroslava Šujanská