Plavecký výcvik

V čase od 07.11.2017 do 16.11.2017 sa uskutočnil v priestoroch Mestskej plavárne v Čadci plavecký výcvik žiakov 2. ročníka. Zúčastnilo sa ho 205 žiakov, ktorí neboli oslobodení od telesnej a športovej výchovy v celom rozsahu.

Aj keď plavecký výcvik na strednej škole by mal byť zdokonaľovací, boli medzi žiakmi i takí, ktorí nevedeli plávať. Zvýšenou vôľou a snahou naučiť sa plávať, všetci neplavci (15) v záverečný deň preplávali určenú plaveckú dráhu. Ukázali, že sa počas plaveckého výcviku naučili plávať.

Žiaci, ktorí vedeli plávať, si zdokonalili techniku plaveckých štýlov kraul a prsia. Počas plaveckého výcviku v rámci rozširujúceho učiva sa uskutočnili medzi triedami súťaže v plávaní pod vodou. Žiaci si precvičili záchranu topiaceho, súťažili v lovení predmetov pod hladinou, zúčastnili sa na testovaní výkonnosti 25 m, 50 m, 100 m voľný spôsob. Najlepším plavcom bol vyhodnotený žiak Martin Kajánek z II. AE. Pre spestrenie plaveckého výcviku si najlepší plavci z jednotlivých tried zahrali vodné pólo
Fotodokumentácia: odkaz na fotogalériu

Mgr. Jozef Uher