Výsledky KK Zenit v strojárstve

Dňa 29.11.2017 sa konalo v SOŠ technickej v Čadci, krajské kolo súťaže ZENIT v STROJÁRSTVE

Reprezentáciu našej školy v súťaži zabezpečili naši žiaci pod odborným pedagogickým dozorom Ing. Anny Vojtkovej:
- v kategórii A – Strojárstvo Filip Hlúšek zo IV.AS, Marek Pupiš zo IV.AS
- v kategórii C – Programovanie Kristián Paprčiak zo IV.AS

Naši žiaci získali vynikajúce výsledky.

Najlepší súťažiaci v kategórii A:

Krajské kolo:
1. miesto – Filip Hlúšek - IV.AS - Spojená škola, Kysucké Nové Mesto
2. miesto – Marek Pupiš - IV.AS - Spojená škola, Kysucké Nové Mesto

Víťazom bol odovzdaný diplom a vecné ceny.

Do celoštátneho kola postúpil z kategórie A náš žiak:
Filip Hlúšek - IV.AS s najvyšším počtom bodov.

Víťazom blahoželáme a želáme, aby v celoštátnom kole získali čo najlepšie umiestnenie a dôstojne reprezentovali seba, svoju školu a Žilinský samosprávny kraj.