Vyhodnotenie KK ZENIT programovanie A, B

Krajské kolo súťaže Zenit v programovaní (kat. A, B, WEB, GRAFIK)

Na základe poverenia CVČ v Kysuckom Novom Meste spoluprácou pri organizovaní krajského kola súťaže Zenit v programovaní je Stredná priemyselná škola informačných technológií, Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto realizátorom krajského kola súťaže Zenit.

Krajské kolo ZENIT v programovaní kat. A,B sa uskutoční dňa 21. novembra 2018.

Krajské kolo ZENIT v programovaní kat. WEB a GRAFIK sa uskutoční dňa 22. novembra 2018.

Srdečne pozývame postupujúcich žiakov na súťaž.

POZVÁNKA ZENIT 2018
Zoznam súťažiacich KK súťaže ZENIT v programovaní
Zoznam súťažiacich KK súťaže ZENIT v kat. Web
Zoznam súťažiacich KK súťaže ZENIT v kat. Grafik
Zloženie odbornej hodnotiacej komisie