Školské kolo súťaže ZENIT v programovaní

Školské kolo 34. ročníka celoštátnej súťaže ZENIT v programovaní sa konalo dňa 18. októbra 2017 (streda) pod vedením Ing. Juraja Králika a Ing. Petra Tvrdého v učebni číslo 807. Súťaže sa zúčastnilo 16 žiakov. Žiaci boli rozdelení do dvoch skupín: skupina A (žiaci 3. a 4. ročníka) a skupina B (žiaci 1. a 2. ročníka).

Obidve skupiny mali rovnaké zadanie súťažných úloh zverejnené o 8:00 hodine na stránke http://zenit.ksp.sk. Na tejto stránke sa odovzdávali, registrovali a hodnotili naprogramované úlohy žiakov. Pred súťažou bolo dôležité sa na stránke zaregistrovať a oboznámiť s technickými prvkami súťažného prostredia
.
Oficiálny začiatok súťaže bol o 8:00, súťaž trvala do 13:00. Počas súťaže boli povolené tlačené materiály a knihy.

Pre každú súťažnú úlohu (10 úloh) bolo potrebné vytvoriť samostatný program. Úlohy boli odovzdávané, testované a vyhodnocované osobitne. Odovzdával sa zdrojový kód. Kompilovanie a spúšťanie programu sa vykonávalo na vzdialenom serveri.

Detaily hodnotenia sa súťažiaci dozvedia na stránke http://zenit.ksp.sk.

Výsledné poradie v skupine A (maximálny počet bodov 210):
1.Kristián Hargaš 78 bodov 4.AI
2.Martin Zemaník 57 bodov 4.AI
3.Tomáš Lokša 53 bodov
4.Matúš Ozaniak 41,5 bodov 4.BI
5.Matej Dipčár 35,2 bodov
6.Filip Schwarz 33,2 bodov
7.Miloslav Smičík 32,5 bodov
8.Peter Mravec 29,5 bodov
9.Dominik Lašo 29,5 bodov
10.Jozef Krkoška 29,5 bodov
11.Miroslav Kačeriak 22 bodov
12.Tomáš Čišecký 10 bodov
13.Miroslav Králik 10 bodov
14.Samuel Gomola 10 bodov
15.Andrej Vojtuš 9 bodov 4.BI
16.Michal Bača 0 bodov

Výsledné poradie v skupine B (maximálny počet bodov 210):
1.Stanislav Makuch 32.5 bodov 2.AL

Krajské kolo súťaže ZENIT v programovaní sa uskutoční dňa 28.11.2015 (utorok). Organizátorom krajského kola je CVČ Kysucké Nové Mesto, realizátorom Spojená škola KNM.

V skupine A do krajského kola postupujú: Kristián Hargaš (5. miesto Žilinský kraj) a Martin Zemaník (13. miesto Žilinský kraj).

V skupine B do krajského kola postupujú:
Stanislav Makuch (5. miesto Žilinský kraj)

V Kysuckom Novom Meste, 8.11.2017

Školský koordinátor súťaže ZENIT v programovaní:
Ing. Juraj Králik