Záložka do knihy

Záložka do knihy spája slovenské školy

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlásila k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2017 šiesty ročník celoslovenského projektu pre stredné školy – Záložka do knihy spája slovenské školy.

Cieľom tohto projektu je nadviazanie kontaktov medzi strednými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek, ktoré žiaci vyrobia ľubovoľnou technikou na vyhlásenú tému „ Literárne osobnosti môjho regiónu“. Do projektu sa zapojilo spolu 189 stredných škôl s počtom 9828 žiakov.

V rámci Spojenej školy v Kysuckom Novom Meste sa do projektu zapojili študenti 1. a 3. ročníka. Na projekte pracovali na hodinách slovenského jazyka a literatúry. Pri tvorbe záložiek študentom výrazne pomohla mapa osobností Kysúc, využili tiež počítačovú techniku na vyhľadávanie známych literárnych osobností, ktoré na Kysuciach pôsobili.

Úspešne prebehla aj výmena s partnerskou školou - Hotelovou akadémiou v Humennom, pričom do balíčka so záložkami boli pripojené aj propagačné materiály o našej škole. Ďakujeme partnerskej škole za ich kreatívne záložky a tiež za množstvo propagačných darčekov - perá, kalendár a publikácie o škole.

Práca na výrobe záložiek bola pre študentov spestrením vyučovania, podporila rozvoj ich fantázie, priniesla im možnosť spoznať nových ľudí a pripomenúť si ich vždy, keď otvoria knihu, ktorú zdobí záložka od priateľa.

Fotodokumentácia: odkaz na fotogalériu

Miroslava Šujanská