Súťaž 3D print

Počas tretieho novembrového týždňa sa uskutoční na našej škole školské kolo súťaže 3D print (3D tlač). Ide o súťaž, v ktorej je úlohou žiakov namodelovať a vytlačiť na 3D tlačiarni model, ktorý im bude zadaný buď formou prezentácie reálneho objektu, alebo výkresovou dokumentáciou. Nie sú kladené žiadne požiadavky na 3D modelovací softvér, ani na typ softvéru generujúceho g-code pre tlačiareň – žiak môže pracovať v tom, v čom vie. Viac informácii o súťaži nájdete na stránke https://svs.edu.sk/3dprint.aspx . Registrovať sa do školského kola môžu žiaci u Ing. Remiša (osobne alebo cez e-mail: remis@spsknm.sk).

Fotodokumentácia: odkaz na fotogalériu