Prezentácia firmy FESTO

V piatok, dňa 06.10.2017 v Spojenej škole v Kysuckom Novom Meste sa uskutočnili prezentačné aktivity firmy FESTO spol. s r.o., zamerané na technológie pneumatických, hydraulických a elektrických pohonov v oblasti priemyselnej automatizácie. Aktivít sa zúčastnili žiaci našej školy štvrtého a tretieho ročníka ( IV.AM, III.AM, III.BI) so zameraním na mechatroniku a informatiku.

Výstupom prezentácií je zvýšenie záujmu našich žiakov o štúdium technických smerov zameraných na priemyselnú automatizáciu vo vzťahu ku zvyšovaniu konkurencieschopnosti a ekonomického profilu spoločnosti a tým pádom zníženie nedostatku kvalifikovaných odborníkov na trhu práce.

Fotodokumentácia: odkaz na fotogalériu