Prednáška z finančnej gramotnosti

Dňa 2. 10. 2017 sa našej škole uskutočnila prednáška Finančná gramotnosť a osobný rozvoj, ktorej sa zúčastnili žiaci štvrtých ročníkov. Prednášajúci z firmy PROSIGHT Slovensko, a. s. Stanislav Janík žiakom pútavou formou prezentoval základné informácie z oblasti hospodárenia s peniazmi. Zároveň zdôraznil potrebu osobného rozvoja, zdokonaľovanie svojich kompetencií a ich význam v ďalšom pracovnom, ale aj osobnom živote ľudí.
Na žiakoch bolo vidno, že ich daná téma zaujíma, kládli podnetné otázky, na ktoré im prednášajúci odborne odpovedal. Verím, že sa s mladými a ambicióznymi zástupcami firmy PROSIGHT Slovensko stretneme aj v budúcnosti pri realizácii ďalšej zaujímavej prednášky.

Ing. Zuzana Jantoščiaková