ZENIT Web

Školské kolo celoštátnej súťaže ZENIT Web sa uskutoční dňa 19. októbra 2017 (štvrtok) o 8:00 hod., v učebni č. P2. Talentovaní záujemcovia sa môžu zaregistrovať na stránke http://zenit.svsbb.sk a prihlásiť u koordinátora súťaže Ing. Antona Masláka, kabinet č. 708.