Prednášky finančnej gramotnosti

V dňoch 9. a 11. 5. 2017 sa na našej škole uskutočnili prednášky na tému finančnej gramotnosti, ktorej sa zúčastnili žiaci tretích ročníkov. Prednášajúci z firmy Partners Group SK – Ing. Marián Jobb, Ing. Marián Hajnoš a p. Ľuboš Krišica žiakom pútavou formou prezentovali základné informácie z oblasti hospodárenia s peniazmi (spôsoby získavania peňazí, možnosti a potreba investovania, ako aj úverovú zodpovednosť). Na žiakoch bolo vidno, že ich daná téma zaujíma, kládli podnetné otázky, na ktoré im prednášajúci odborne odpovedali.

Vzhľadom na dobré ohlasy z realizovanej akcie zo strany žiakov a učiteľov ekonomických predmetov, budeme finančných poradcov z firmy Partners Group SK určite kontaktovať aj v budúcnosti, pričom by sme chceli pokračovať ďalšími zaujímavými témami z finančnej gramotnosti. Už teraz sa tešíme na ďalšiu vydarenú akciu.

Kolektív učiteľov ekonomických predmetov