Spoznanie sveta IKT

Dňa 09.05.2017 sa na našej škole uskutočnilo školenie žiakov zo Základnej školy Radoľa. Keďže jedným z cieľov bolo vzbudiť u detí záujem o štúdium IKT, išlo o žiakov 8. ročníka. Tí majú totiž ešte dosť času na to, aby zistilo čo ich baví, čo v živote chcú robiť a teda pre akú strednú školu sa majú rozhodnúť. Školenie sa zameralo hlavne na prácu s robotickou stavebnicou Lego Mindstorms, no prezentované boli i systémy na báze MCU AVR. Veľmi dobre bola zvolená aj štruktúra účastníkov. Polovica žiakov boli dievčatá, čo vytváralo pozitívnu klímu triedy. Zaujímavosťou bolo, že práve dievčatá dokázali väčšinu úloh rýchlejšie vyriešiť. Možno išlo o nesústredenosť chlapčenskej časti triedy, no výsledkom je, že dievčatá sa rozhodne hodia pre prácu v oblasti IKT. Aj na VŠ študuje informatiku veľa žien, no bohužiaľ nezmyselne volia pre štúdium gymnázia, pričom technicky zameraná stredná škola je pre informaticky zameranú VŠ rozhodne lepšia voľba.

Spolupráca SŠ a ZŠ je prospešná pre obe strany. Žiaci na ZŠ sa môžu začať jednoduchšie a skôr pripravovať na štúdium na strednej škole. Na strednú školu potom prichádzajú žiaci pripravený pre stredoškolské učivo, čo urýchľuje ich výučbu. Pre spoluprácu tohto typu je naša škola preto naklonená a aj v budúcnosti bude realizovať podobné akcie. V oblasti IKT patrí naša škola medzi popredné školy, preto nie je problém pre nás zabezpečiť školenie podobného typu.

Veríme, že školenie žiakov v oblasti robotiky bolo pre nich zaujímavé a poučné. Predsa len platí, že IKT je jedným z najlepšie platených odvetví s najväčším dopytom po zamestnancoch. Prečo teda nerobiť to, čo človeka baví? Veď práca s počítačom je len iná forma hrania sa.

Fotografie z akcie nájdete v galérii.