ISTROBOT

Dňa 22.04.2017 sa konal 17. ročník medzinárodnej súťaže robotov ISTROBOT na Fakulte elektrotechniky a informatiky, STU v Bratislave. Táto súťaž svojou prestížou oslovila súťažiacich nielen z celého Slovenska, ale aj okolitých krajín. Naša škola mala zastúpenie v súťažnej kategórii Lietajúca výzva, ktorá bola jednou zo šiestich súťažných kategórii. Medzi klasické súťažné kategórie patril Stopár, kde žiaci mali zostrojiť robota sledujúceho čiernu čiaru. Počas jazdy musel robot prekonávať rôzne prekážky, ako sú steny, rôzne výškové presahy, svetelné podmienky a pod. Druhou súťažou bola Myš v bludisku. Tuná robot musel prejsť bludisko za čo najkratší čas. Vo Voľnej jazde mohli súťažiaci prezentovať akéhokoľvek robota, ktorého sami postavili. Poslednou známou disciplínou bol Sklad kečupu. V tejto kategórii robot musel sledovať spleť čiar a vyhľadať plechovku kečupu. Následne ju mal premiestniť späť na štart. Novou súťažou bol Robotí šprint, kde sa robot musel pohybovať pomocou nôh (nie kolies) a musel prejsť čo najrýchlejšie trasu určitej dĺžky.

Našich žiakov oslovila posledná súťažná kategória Lietajúca výzva. V nej museli zostrojiť lietajúceho robota (drona), ktorý by preniesol 250g plechovku do cieľa. Dron mohol byť ovládaný manuálne, autonómne na diaľku alebo autonómne s lokálnou riadiacou jednotkou, pričom jednotlivé spôsoby ovládania boli rôzne bodované. Zaujímavosťou bolo, že robot musel nadletieť, podletieť a preletieť otvorom len pomocou farebných značiek. Žiaci z 3AM a 4AM mali veľkú šancu na úspech, lebo ich robot obsahoval vlastnú riadiacu jednotku, dokázal preniesť 250g záťaž a obsahoval kameru s modulom na detekciu farby. Bohužiaľ počas testovacích kôl sa vrtule robota zachytili do pomocnej siete a robot stratil stabilitu. Následne sa zrútil na zem, čo viedlo k poškodeniu dvoch vrtúľ a tým znefunkčneniu drona.

V hesle „aj pokus sa cení“ prajeme súťažiacim veľa šťastia o rok a tých žiakov, ktorí by sa chceli skúsiť zapojiť do podobných súťaží pozývame do krúžku Robotika.

Fotografie z akcie nájdete v galérii.
Viac info. a fotografii