Projekt POPULAS

Dňa 22.02.2017 v Spojenej škole v Kysuckom Novom Meste sa uskutočnili aktivity projektu POPULAS, zameraný na popularizáciu vedy a výskumu v oblasti informačných a komunikačných technológií a na predstavenie inovatívnych výsledkov výskumu pedagógmi a vedeckými pracovníkmi Žilinskej univerzity prostredníctvom populárno – náučných prednášok a interaktívnych prezentačných aktivít – navigácia v priestore, 3D tlač, optické siete, číslicové spracovanie 2D obrazu a pod.

V projekte POPULAS našu školu reprezentovali žiaci 4.ročníka ( IV.AI, IV.BI, IV.AL, IV.AE, IV.AM) so zameraním na informatiku, elektrotechniku, mechatroniku a prírodné vedy pôsobiacich v regionálnom školstve.

Výstupom projektu je zvýšenie záujmu našich žiakov o štúdium technických smerov zameraných na IKT a inovatívne elektronické služby vo vzťahu ku zvyšovaniu konkurencieschopnosti a ekonomického profilu spoločnosti a tým pádom zníženie nedostatku kvalifikovaných IT odborníkov na trhu práce.