Mladý vedec

Vyhlásenie súťaže "Mladý vedec"

Odbor školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja, v snahe podporovať odborné vzdelávanie a prípravu, vyhlasuje VI. ročník súťaže Mladý vedec, ktorá je určená pre žiakov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.
Úlohou žiakov je v elektronickej podobe zdokumentovať osobnú skúsenosť v oblasti vedy, techniky a vývoja, prípadne prezentácia vlastných inovatívnych nápadov.

Technické parametre: prezentácia Microsoft PowerPoint, maximálny počet snímok 30, hlavička; meno a priezvisko žiaka, názov a adresa školy, ročník, názov práce.

Súťažné práce zasielajte na CD ROM najneskôr do 7. mája 2015 na adresu: Úrad Žilinského samosprávneho kraja, odbor školstva a športu, Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina alebo e-mailom na adresu terezia.kulikova@zilinskazupa.sk.

Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční 11. júna 2015 v kongresovej sále Úradu Žilinského samosprávneho kraja. Traja žiaci budú odmenení hodnotnými vecnými cenami.
Pre viac informácii kontaktujte Ing. Petra Remiša (kabinet č.203)