Zenit v elektronike

Výsledky celoslovenskej súťaže Zenit v elektronike 2016/2017.

Dňa 7.2. - 9.2. 2017 sa uskutočnilo celoslovenské kolo súťaže Zenit v elektronike v priestoroch Strednej priemyselnej školy Nové Mesto nad Váhom.

V kategórii B (žiaci prvých a druhých ročníkov)sa súťaže zúčastnilo 16 súťažiacich. Našu školu reprezentovali dvaja žiaci z II.AE triedy. Na piatom mieste sa umiestnil Matej Trlík a na deviatom mieste Michal Bača.

K týmto vynikajúcim výsledkom súťažiacim blahoželáme.