Elosys Trenčín

Exkurzia na výstave Elosys Trenčín.
Dňa 13. 10. 2016 si žiaci 2. a 3. ročníkov spojenej školy pozreli exponáty na 22. ročníku medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, energetiky, elektroniky, automatizácie a telekomunikácií v Trenčíne.