Beseda so spisovateľkou

Beseda so spisovateľkou Máriou Ďuranovou
Dňa 28. novembra 2016 sa na Spojenej škole v Kysuckom Novom Meste konala beseda s autorkou Máriou Ďuranovou. Túto vzácnu návštevu sme mohli privítať vďaka literárnemu festivalu Jašíkove Kysuce, ktorý už 48. raz usporiadala Kysucká knižnica v Čadci. Vďaka podujatiu sa uskutočnilo niekoľko besied, prvá v poradí sa konala práve na Spojenej škole. Besedy sa zúčastnilo 111 žiakov, väčšinu tvorili dievčatá.

Pani Ďuranovú zahrnuli množstvom otázok a do diskusie sa aktívne zapájali i učitelia. Spisovateľka sa nebránila ani otázkam na telo. Priamo a s humorom odpovedala na čokoľvek. Nádejným autorom poradila, ako začať, opísala nám obyčajný deň profesionálneho spisovateľa a nazreli sme aj do súkromia tejto príjemnej ženy. Veríme, že sa aj v budúcnosti stretneme s ďalším zaujímavým hosťom, ktorý dokáže spríjemniť a obohatiť naše vyučovanie.