KK ZENIT STROJÁRSTVO

Dňa 30.11.2016 sa v SOŠ strojníckej, Športová 1326, Kysucké Nové Mesto konalo krajské kolo súťaže ZENIT STROJÁRSTVO.

Reprezentáciu našej školy v súťaži ZENIT STROJÁRSTVO zabezpečili naši žiaci pod odborným a pedagogickým dozorom Ing. Anny Vojtkovej.
- v kategórii A - Filip Hlúšek z III.AS , Dávid Srníček zo IV.AS, Milan Kupka zo IV.AS,
- v kategórii C - Dávid Prengel zo IV. AS.

Naši žiaci získali výborné výsledky.:

v kategórii A:
1. miesto – Dávid Srníček - IV.AS Spojená škola, Kysucké Nové Mesto
2. miesto – Milan Kupka - IV.AS Spojená škola, Kysucké Nové Mesto
3. miesto – Filip Hlúšek - III.AS Spojená škola, Kysucké Nové Mesto

v kategórii C:
4.miesto – Dávid Prengel - IV. AS Spojená škola, Kysucké Nové Mesto

Víťazom bol odovzdaný diplom a vecné ceny, a peňažné poukážky.
Do celoštátneho kola postúpil z kategórie A žiak:
Dávid Srníček zo IV.AS s najvyšším počtom bodov.

Víťazom blahoželáme a želáme, aby v celoštátnom kole získali čo najlepšie umiestnenie a dôstojne reprezentovali seba, svoju školu a Žilinský samosprávny kraj.