2016 EXKURZIA suťaže LEGO

Dňa 09.12.2016, v piatok sa pod vedením učiteľov Ing.Petra Tvrdého a Ing.Mgr.Jána Dudeška zúčastnilo 39 vybraných žiakov prvých ročníkov odboru informačné a sieťové technológie z triedy: I.AI, I.BI, CI a triedy I.AM,odboru mechatroniky exkurzie REGIONÁNEJ súťaže LEGA v Žiline:

FIRST LEGO League/FLL/ na Slovensku – Žilina

na fakulte Riadenia a Informácii /FRI/ na Žilinskej Univerzite /ŽU/ v Žiline.

Na začiatku exkurzie si pozreli priestory konania súťaže.

Dozvedeli sa, že ide o súťaž s prinesenými robotami zo stavebnice LEGO Mindstorms, ktoré boli postavené doma, alebo v škole.

Názov súťaže : „ANIMAL ALLIES“
Téma súťaže : „Najdite spôsob ako sa kontakt medzi ľuďmi a zvieratami môže zlepšiť“.

Žiaci sa mohli oboznámiť s prostredím súťaže, prípravy súťažiacich ako aj vidieť priebeh súťaže. Roboty boli naprogramované podľa zvolenej témy súťaže výskumného projektu FLL.

Každý robot počas súťaže vykonával samostatne súťažné úlohy /pohyby, presuny,prenášanie predmetov/ podľa programu, ktorý do riadiacej jednotky robota naprogramovali súťažiaci.

Celá súťaž prebiehala na dvoch štandardných stoloch súčasne, špeciálne na to upravených. Žiaci mohli vidieť aj prácu súťažiacich , ktorí upravovali pred súťažou program robota a testovali jeho pohyb po predpokladanej trase.
Súťaž prebieha vo viacerých kolách – školské kolo, regionálne kolo, národné kolo, 4.-5.februára 2017 kvalifikačné kolo V4 v Debrecine a 3.-4.marca 2017 finále FLL v Regensburgu

Viacerých žiakov súťaž zaujala. Predpokladáme, že zo žiakov, ktorí sa zúčastnili exkurzie by sa mohlo zostaviť družstvo, ktoré by mohlo v budúcom školskom roku zúčastniť uvedenej súťaže a reprezentovať našu školu.

Myslíme, že pre všetkých bola exkurzia prínosom.

Fotodokumentácia: odkaz na fotogalériu