IT Camp

Dňa 24.11.2016 sa konal tretí ročník prestížnej súťaže IT Camp. Táto súťaž sa zameriava na tvorbu rôznych druhov aplikácii podľa vopred stanovených kritérií. Keďže súťažiaci môžu získať okrem vecných cien aj kvalitné konexie v oblasti IT, záujem o účasť majú prevažne vysokoškolský študenti. Preto je získané druhé miesto našimi žiakmi tak veľkým úspechom.
Tím našej školy pozostával z dvoch žiakov z 4.AI a troch z 3.BI. Žiaci vytvorili systém, ktorý spája presne riadenú rotačnú platformu s kamerou a počítačom. Princíp činnosti je získanie veľkého počtu snímok objektu z rôznych uhlov, ktoré sa následne spoja do slaid show. Tým sa vytvorí efekt otáčajúceho sa objektu.

Žiaci museli spojiť rôzne platformy a programovacie jazyky. To, že daný projekt bol zaujímavý svedčí i fakt, že žiakom okrem vecných cien a pozvaní na rôzne prezentačné akcie v oblasti podnikateľských start-up aktivít, bolo ponúknuté i prezentovanie svojho projektu na akcii Futurikon.
Žiakom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalších súťažiach. Viac info na: http://www.itcampzilina.sk/

Fotodokumentácia: odkaz na fotogalériu