ZENIT v programovaní 2016

Dňa 19. 10. 2016 sa uskutočnilo školské kolo celoštátnej súťaže Zenit v programovaní. Z našej školy sa zúčastnilo 8 žiakov, všetci v kategórii A. V kategórii A súťažilo spolu 543 študentov. Najlepšie sa umiestnili žiaci Pavol Olbert zo IV.AI triedy na 60. mieste, Martin Zemaník z III.AI triedy na 61. mieste a Dávid Matis zo IV.AI triedy na 67. mieste. V rámci Žilinského kraja obsadili 6. , 7. a 8. miesto.

Školské kolo súťaže ZENIT v programovaní
Školské kolo 33. ročníka celoštátnej súťaže ZENIT v programovaní sa konalo dňa 19.10.2016 (streda) pod vedením Ing. Juraja Králika a Ing. Petra Tvrdého v učebni číslo 807. Súťaže sa zúčastnilo 8 žiakov. Žiaci boli rozdelení do dvoch skupín: skupina A (žiaci 3. a 4. ročníka) a skupina B (žiaci 1. a 2. ročníka). Obidve skupiny mali rovnaké zadanie súťažných úloh zverejnené o 8:00 hodine na stránke http://zenit.ksp.sk. Na tejto stránke sa odovzdávali, registrovali a hodnotili naprogramované úlohy žiakov. Pred súťažou bolo dôležité sa na stránke zaregistrovať a oboznámiť s technickými prvkami súťažného prostredia.
Oficiálny začiatok súťaže bol o 8:00, súťaž trvala do 13:00. Počas súťaže boli povolené tlačené materiály a knihy. Pre každú súťažnú úlohu (10 úloh) bolo potrebné vytvoriť samostatný program. Úlohy boli odovzdávané, testované a vyhodnocované osobitne. Odovzdával sa zdrojový kód. Kompilovanie a spúšťanie programu sa vykonávalo na vzdialenom serveri.

Detaily hodnotenia sa súťažiaci dozvedia na stránke http://zenit.ksp.sk.

Výsledné poradie v skupine A (maximálny počet bodov 220):
1. Zemaník Martin 3.AI 90,1 bodov
2. Olbert Pavol 4.AI 90,1 bodov
3. Matis Dávid 4.AI 86,6 bodov
4. Hargaš Kristián 3.AI 81,1 bodov
5. Králik Ľubomír 4.AI 71,8 bodov
6. Mravec Peter 3.BI 68,9 bodov
7. Ozaniak Matúš 3.BI 67,4 bodov
8. Vojtuš Andrej 3.BI 56,4 bodov

Krajské kolo súťaže ZENIT v programovaní sa uskutoční dňa 29.11.2015 (utorok). Organizátorom krajského kola je CVČ Kysucké Nové Mesto, realizátorom Spojená škola KNM.

V skupine A do krajského kola postupujú: Zemaník Martin 3.AI a Olbert Pavol 4.AI.

V Kysuckom Novom Meste, 7.11.2016. Školský koordinátor súťaže ZENIT v programovaní: Ing. Juraj Králik