Zenit v elektronike

Dňa 13.10. 2016 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Zenit v elektronike.
V kategórii A (žiaci tretích a štvrtých ročníkov) sa na prvom mieste umiestnil Matúš Vajda žiak III.AE triedy, na druhom mieste Pohančeník Marek žiak IV.AE triedy.
V kategórii B (žiaci prvých a druhých ročníkov) sa na prvom mieste umiestnil Michal Bača žiak II.AE triedy, na druhom mieste Matej Trlík žiak II.AE triedy.
Víťazom blahoželáme.