Zenit v elektronike 2016

Školské kolo 32. ročníka celoštátnej súťaže ZENIT v elektronike kategórie A, B sa uskutoční dňa 14. októbra 2016 (piatok) o 7:45 hod. v priestoroch školských dielní.
Súťaž má dve kategórie:
kategória A – žiaci 3. a 4. ročníka,
kategória B – žiaci 1.a 2. ročníka.
Súťaž pozostáva z dvoch častí – teoretickej a praktickej.
V teoretickej časti bude test s tridsiatimi otázkami z elektroniky.
V praktickej časti žiaci navrhnú plošný spoj podľa predloženej schémy, osadia súčiastkami a oživia.
Talentovaní záujemcovia o elektroniku sa môžu prihlásiť u koordinátorov súťaže Ing. Jaroslava Macuša a Ing. Dušana Dragúňa.