Exkurzia Pixel Federation

Dňa 23.06.2016 sa dvadsaťjeden našich žiakov zúčastnilo exkurzie vo firme Pixel Federation. Vzhľadom k tomu, že táto firma sa zameriava na tvorbu počítačových hier, záujem o exkurziu niekoľkonásobne presiahol limit povolených účastníkov. Spomedzi záujemcov sa vybrali žiaci s najlepším prospechom, alebo záujmom o danú problematiku preukázaným pri mimoškolských aktivitách. I toto je teda jedným z dôvodov, prečo sa oplatí žiakom našej školy dosahovať dobré študijné hodnotenie a aktívne sa zapájať do mimoškolských aktivít.
Prehliadku viedol vedúci grafického oddelenia (art leader), ktorý je vo firme takmer už od jej počiatku. Z vlastných skúsenosti teda poskytol žiakom dobré rady, ako sa začína pri podnikaní v danej oblasti a aké úskalia ich môžu čakať následne pri prerazení na trhu. Niektorí ľudia možno budú namietať, že firma P.F. sa zaoberá len web hrami, ale asi netušia, že ich ročný obrat je cez 10 miliónov eur!
Prezentácia firmy následne prebiehala oboznámením sa s prácou niektorých ľudí v tíme a opisom projektov, na ktorých P.F. pracuje. Žiaci mohli vidieť taktiež to, ako má vyzerať pracovné prostredie, v ktorom ľudia radi pracujú, tvoria a robia nad rámec svojich povinností. Bar, herňa, relaxačný kútik a pod. je neodmysliteľnou súčasťou ich pracovného okolia.
V závere si žiaci vyskúšali špeciálne okuliare, vďaka ktorým mohli vidieť napríklad vnútro vesmírnej lode v 3D. V.R. je jednou z technológii budúcnosti, a preto je dobré, ak sa o ňu začnú zaujímať už žiaci na školách.
Exkurzia teda zapôsobila na žiakov nielen motivačne, ale i vedomostne a snáď sa môžeme do budúcna tešiť na žiacke projekty podobného zamerania.