Súťaž RBA

Dňa 06.06.2016 sa konal ďalší ročník celoslovenskej súťaže RBA (robotic battle alejova) v Košiciach. Tejto súťaže sa naši žiaci zúčastňujú každoročne a každoročne si prinesú nejakú tu malú trofej. Tento rok sa im však podarilo získať skvelé umiestnenie až v dvoch kategóriách. Žiaci 2AM vytvorili model diaľkovo ovládaného vozidla, ktorý v sebe zahŕňal viacero technológii. Konštrukcia vozidla sa skladala zo stavebnice Lego Technic a RC modelu. Ako riadiaca jednotka bolo použité Arduino, ktoré s notebookm komunikovalo cez NRF vysielač. Keďže NRF technológia nie je štandardnou súčasťou počítačov, museli ju žiaci k svojmu notebooku pripojiť pomocou USB-UART konvertora. Na samotnom počítači potom naprogramovali v engine Unity program, ktorý s tymto modulom komunikoval buď na základe príkazov z klávesnice, alebo z joysticku. Za toto prevedenie boli žiaci odmenení prvým miestom v kategórii zameranej na najlepšiu vlastnú konštrukciu. V kategórii Knock-out potom s týmto modelom pretekali a umiestnili sa na skvelom druhom mieste. Skvelé tretie miesto v kategórii Knock-out získala druhá skupina z našej školy, ktorá sa nezameriavala na konštruovanie z lega, alebo vytvorili vlastný model čisto z elek. Komponentov. Že išlo o naozaj veľký úspech svedčí fakt, že do súťaže sa zapojilo viac ako 50 tímov z celého Slovenska. Žiakom gratulujeme. :)

Fotodokumentácia: odkaz na fotogalériu