Súťaž logistov

Nie je hodina ako hodina. Svoje o tom vieme i my, logisti z I. AG v Spojenej škole v Kysuckom Novom Meste.
Spoločne s pani učiteľkou Mgr. Janou Komanovou a vedúcou školskej knižnice pani Miroslavou Šujanskou sme spoznávali našu vlasť a jej bezprostredných susedov cez geografický kvíz. Viac informácií: odkaz pdf