Turistické preteky

V piatok 20. mája 2016 sa v Nesluši uskutočnili vydarené turistické preteky, ktoré sa podarilo zrealizovať vďaka Grantovému programu Žilinského samosprávneho kraja. Organizátori predstavili projekt verejnosti pod výstižným názvom: „Vráťme šport do škôl“.

Podstatu projektu, ktorú naznačuje jeho názov, sa podarilo naplniť. Viac ako 90 žiakov Spojenej školy v Kysuckom Novom Meste sa v tento deň vzdalo vysedávania pri počítači a prežilo pekný deň s množstvom zaujímavých aktivít. Vďaka patrí najmä autorke projektu Mgr. Márii Maxianovej, ktorá spolu s organizačným tímom, siedmimi učiteľkami Spojenej školy a dobrovoľníkmi zo združenia Priatelia Kysúc zabezpečila bezproblémový priebeh celej akcie.

Cieľom projektu bolo podnietiť záujem žiakov o spoznávanie prírody, podporovať ich pohybovú zdatnosť a spojiť fyzickú aktivitu s kultúrno-poznávacou činnosťou. Pretekov sa preto mohli zúčastniť nielen milovníci športu, ale aj žiaci, ktorí si chceli rozšíriť svoj všeobecný prehľad. Pretekom predchádzala takmer dvojmesačná príprava, počas ktorej žiaci trénovali svoju vytrvalosť a spoznávali topografické značky, kultúrne pamiatky, hlavné mestá štátov EÚ a druhy drevín a rastlín, učili sa viazať uzly a orientovať sa v teréne za pomoci buzoly.

Podujatie slávnostne otvoril riaditeľ Spojenej školy v Kysuckom Novom Meste Ing. Milan Valek a súťažiaci krátko po otvorení začali testovať svoju vytrvalosť a znalosti vo viacerých disciplínach. Z pohybových aktivít žiakov najviac potrápilo plazenie. Schopnosť orientovať sa v prírode si súťažiaci preverili na azimutových úsekoch, kde museli s pomocou buzoly merať uhly a zistiť tak smer, ktorým sa majú vydať k ďalším stanovištiam. Menej športovo zdatní súťažiaci mohli vyniknúť vo vedomostných úlohách. Žiaci sa pokúšali trafiť kriketkou určený cieľ a taktiež museli vedieť odhadnúť vzdialenosť. V cieli súťažiacich čakalo občerstvenie a usmiate tváre pretekárov nám prezradili, že hoci si siahli na dno svojich síl, spokojnosť zo zvládnutia trojkilometrovej trasy prevládala. Na stupienky víťazov sa však mohli postaviť len tí najzdatnejší.

Odmenení boli prví traja súťažiaci v každej kategórii. V prvej kategórii chlapcov sa umiestnil na 3. mieste Peter Kulas, na 2. mieste Filip Janiš a zvíťazil Martin Halúska. V druhej kategórii chlapcov bol na 3. mieste René Rajtek, na 2. mieste Lukáš Kopták a víťazstvo si odniesol Vlado Deling. V prvej kategórii dievčat sa umiestnila na 3. mieste Simona Lipková, na 2. mieste Katka Králová a na 1. mieste Gréta Maľovaníková. V druhej kategórii dievčat skončila na 3. mieste Mária Jánošíková, na 2. mieste Paula Marčišová a prvé miesto patrilo Danke Urbaníkovej. Víťazom prišiel pogratulovať aj zástupca riaditeľa Spojenej školy PaedDr. Milan Ševčík. Najúspešnejší pretekári si odniesli hodnotné ceny.

Najkrajšou odmenou pre všetkých však bolo nádherné počasie a zmysluplne strávený čas uprostred kysuckej prírody v spoločnosti kamarátov a kolegov. Veríme, že sa organizovanie turistických pretekov stane pre našu školu tradíciou a svoju vytrvalosť si otestujeme i o rok.

Fotodokumentácia: odkaz na fotogalériu

Autorka: Mgr. Beáta Baroniaková
Foto: Mgr. Pavlína Garajová
Spojená škola v Kysuckom Novom Meste