Exkurzia ORAVA

Dňa 17. 05. 2016 žiaci I. AE triedy našej školy navštívili spolu s PaedDr. Vierou Janásikovou a s PaedDr. Katarínou Jaššovou Literárne múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne a Oravské múzeum v Oravskom Podzámku.

Okrem zaujímavostí zo života P. O. Hviezdoslava, ktoré nenájdeme len tak na internete (napr. P. O. Hviezdoslav napísal pre svoju manželku 49 ľúbostných básní, ktoré nikdy neboli zverejnené), sme navštívili aj Oravský hrad v Oravskom Podzámku. Dozvedeli sme sa aj to, že hrad nebol nikdy nepriateľmi dobytý. Čo sa nepodarilo nepriateľovi, to vykonal požiar, ktorý sa rozšíril z fary a trval celé 2 týždne.

Počasie nám stále neprialo, ale vyvážila to dobrá atmosféra a množstvo zaujímavých informácií. Už sa tešíme na ďalšiu peknú exkurziu.
Fotodokumentácia: odkaz na fotogalériu