Výsledky aktivít naších žiakov

Naši žiaci sa celoročne zapájajú do rôznych súťaži a projektov a keďže v tomto období mala väčšina z nich svoju finalizáciu, rozhodli sme sa vás o úspechoch našich žiakov informovať.

Najznámejšou celoslovenskou stredoškolskou súťažou je isto SOČ. Zapájajú sa do nej všetky stredné školy, čím sa vytvára pre každého súťažiaceho obrovská konkurencia. Aby sa žiak dostal do finálneho kola, musí uspieť v troch predošlých. Fakt, že z našej školy sa podarilo prebojovať až štyrom skupinám do finále (vo viacerých kategóriách), je veľkým úspechom. Vzhľadom ku kvalite našej školy sa každý rok podarí prebojovať niektorému zo žiakov do finále, no až v tomto roku sa podarilo dvom naším žiakom získať víťazný pohár za umiestnenie sa v top trojke.

Medzi najznámejšie a najnáročnejšie mimoškolské súťaže patrí RoboCUP. V rámci tejto súťaže prebieha viacero podsúťaží rozdelených do jednotlivých kategórii. Najzaujímavejšou z nich je robofutbal – soccer B, kde je úlohou súťažiacich vytvoriť robota schopného hrať futbal podľa vopred daných pravidiel. O vysokej úrovni súťaže hovorí skutočnosť, že sa jej zúčastnili aj žiaci z iných krajín. Z našej školy sa do súťaže zapojili dve družstvá. Veľký úspech zažilo družstvo HOMUNCULUS, ktoré vyhralo všetky zápasy. Bohužiaľ organizačné problémy spôsobili, že tomuto družstvu nebola uznaná výhra v poslednom zápase a tak družstvo skončilo na druhom mieste. I to je obrovský úspech, ktorý na žiakov pôsobil našťastie pozitívne a už teraz začali pracovať na vylepšení svojich robotov.

Ďalšou medzinárodnou mimoškolskou súťažou je súťaž RoboRave. I táto súťaž sa skladá z viacerých kategórii. Na krajskom kole v Žiline získal náš žiak prvé miesto v kategórii, v ktorej bolo cieľom súťažiacich zostrojiť robota schopného preniesť čo najväčší počet loptičiek, za určitý čas, pozdĺž čiernej čiary. Trenčianskeho kola (ktoré bolo pokračovaním) sa však už nezúčastnil, pretože sa začal aktívne venovať inej súťaži. Súťaži Trenčiansky robotický deň sa však zúčastnil iný náš žiak so svojím projektom Robotické rameno. Tento projekt zahlásil do kategórie, v rámci ktorej mali žiaci vytvoriť vlastného robota zo stavebnice. Niekoľko ročné úsilie žiaka bolo ocenené prvým miestom.

To, že máme dobrých žiakov vo všetkých oblastiach a nielen v programovaní a robotike, dokazuje i úspech žiaka v súťaži Mladý grafik. V tejto súťaži mal žiak vytvoriť návrh etikety pre víno. Nášmu žiakovi sa podarilo získať prvé miesto, čim preukázal kvalitu svojich znalosti a estetického cítenia.

Získavanie prvých miest však nie je vždy tým najdôležitejším. Samotná práca je častokrát viac cenená a prínosná, ako kus papiera (diplom) a vecná cena. Skúsenosti, ktoré žiak získa pri tvorbe a prezentácii svojho výtvoru sú mnohokrát nenahraditeľné. Preto treba spomenúť i súťaže, v ktorých sa naši žiaci síce neumiestnili na hodnotených miestach, no česť našej školy isto obhájili. Takouto súťažou bola napríklad súťaž Mladý tvorca, ktorej sa zúčastnili naši žiaci v dvoch kategóriách. Išlo o kategóriu so zameraním na tvorbu zaujímavej mobilnej aplikácie a kategóriu so zameraním na tvorbu robota s umelou inteligenciou. Neúspech našich žiakoch bol z rôznych dôvodov. Projekt žiaka v kategórii mobilnej aplikácie síce nemal technický problém (aplikácia bola inovatívna, odladená, estetická, prínosná atď.), avšak ako sa častokrát stáva pri súkromných súťažiach, hodnotiaca komisia kládla dôraz viac na svoj subjektívny názor, než objektívny. Taktiež konkurencia v tejto kategórii bola veľká, keďže vývoj mobilných aplikácii v súčasnej dobe zažíva obrovský rozkvet. Žiaci v druhej kategórii nemali až tak vysokú konkurenciu, bohužiaľ nedostatok času na prípravu a málo skúsenosti žiakov (išlo o žiakov prvého ročníka) si vyžiadalo svoju daň.
Cenné skúsenosti získali aj žiaci v súťaži IT Camp. Tejto súťaže sa zúčastňovali naši žiaci po minulé roky s veľkým úspechom, a preto sa rozhodli skúsiť svoje šťastie aj žiaci tretieho ročníka IST. Keďže ide o súťaž, kde sa dá vyhrať od vecných cien, cez finančné, až po zamestnanie v IT, zúčastňujú sa súťaže prevažne vysokoškoláci. Veľká konkurencia a podcenená príprava spôsobili neumiestnenie sa žiakov. Žiaci však získali skúsenosti, ako sa pracuje a prezentuje v profesionálnom prostredí a na profesionálnych projektoch. So získanými skúsenosťami v budúcom ročníku súťaže isto uspejú.

Nie všetky súťaže, ktorých sa naši žiaci plánovali zúčastniť, už prebehli. Napríklad súťaž RBA v Košiciach prebehne až o mesiac. Žiakom, ktorí sú v súťažiach zapojení držíme palce a tým, ktorí tak ešte nespravili, povzbudzujúco odkazujeme „Do toho!“. Taktiež blahoželáme všetkým žiakom a ďakujeme za dobré reprezentovanie našej školy.