Krajské kolo SOČ – 5. 4. 2016, Spojená škola, Kysucké Nové Mesto

Dňa 5. apríla 2016 sa v našej škole konalo Krajské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti. Nadaní a usilovní žiaci výsledky svojej samostatnej, tvorivej práce prezentovali a obhajovali v trinástich odborných hodnotiacich komisiách. Ich členmi boli špičkoví odborníci zo stredných škôl v Žilinskom samosprávnom kraji.
Tvrdá práca priniesla svoje dlho očakávané ovocie. Okrem diplomov a vecných cien si tí najlepší vybojovali i postup do celoštátneho kola súťaže SOČ. Získali tak ďalšiu cennú šancu ukázať svoje vedomosti.

Všetkým súťažiacim ďakujeme za vynikajúce výsledky, víťazom srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov v celoštátnom kole. Naše poďakovanie patrí aj vedeniu Okresnému úradu v Žiline za ich odborné vedenie, metodické usmernenie a predovšetkým finančné zabezpečenie celej súťaže.

Osobitne chceme poďakovať Ing. Vladimírovi Macáškovi – prednostovi Okresného úradu v Žiline, Ing. Viliamovi Rojkovi – vedúcemu odboru školstva Okresného úradu v Žiline, Ing. Gabriele Balážovej – vedúcej organizačného odboru Okresného úradu v Žiline a Ing. Anne Trauerovej – odbornej metodičke odboru školstva Okresného úradu v Žiline a krajskej predsedníčke Stredoškolskej odbornej činnosti.

Ďakujeme našim sponzorom INA Kysuce, spol. s r. o., mesto Kysucké Nové Mesto, Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline, KOMAD spol. s r.o. - Krásno nad Kysucou, ELMAX - Žilina, Drevoindustria Mechanik, s.r.o. - Žilina, Z@ict klaster - Žilina.

Uznanie a veľkú vďaku si zaslúžia i všetci žiaci a pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci Spojenej školy v Kysuckom Novom Meste, ktorí nešetrili svojím časom, energiou a úsilím a prispeli k dôstojnému priebehu krajského kola 38. ročníka stredoškolskej odbornej činnosti.

Zoznam postupujúcich prác: dokument pdf
Výsledková listina: dokument pdf
Najlepšie si počínali študenti z regiónu Kysúc: odkaz MY KYSUCKÉ NOVINY pdf