Mladý tvorca 2016

V rámci JOB Expo 2016 sa v Nitre uskutoční podujatie Mladý tvorca. Súťaž bude prebiehať v termíne 26. - 28.4.2016. Pre študentov sú pripravené súťaže o hodnotné ceny. Výhrou pre súťažiaceho nebudú len hodnotné ceny, ale aj mať možnosť ukázať svoju šikovnosť pred špičkovými odborníkmi z IT oblasti.

Súťažné kategórie sú:
Súťaž MOBAPS – súťaž pre nadaných programátorov. Úlohou súťažiacich je vytvoriť najnovšiu mobilnú aplikáciu a počas podujatia Mladý tvorca ju predstaviť odbornej porote a verejnosti.
Súťaž ROBOSAIT - súťaž o technicky najvyspelejších robotov s predvedením úloh a predvedením komplexného programu. Súťažiaci môžu získať ocenenia v rôznych kategóriách: najlepší vyzerajúci návrh robota, najužitočnejší robot, robot s najpokročilejšou umelou inteligenciou, robot s najlepším hardwarom, robot s najlepším softwarom.
Súťaž HackLAN - súťaž zameraná na preverenie bezpečnosti sietí. Súťaž sa skladá z 2 častí. Prvou úlohou súťažiaceho je nakonfigurovať sieťové aktívne zariadenie tak, aby ho nikto nenapadol a druhou jeho úlohou je hacknúť pripravené zariadenie za účelom získania prístupu k údajom a stiahnuť tieto údaje k sebe na PC.
Súťaž 3D Puzzle - súťaž na preverenie jemných zručností, sústredenosti a trpezlivosti pri skladaní modelu auta za čo najkratší čas.
Súťaž Projekt SPARK – súťaž od Microsoftu o najlepšie zostavenú hru cez Project Spark: http://welcome.projectspark.com. Project Spark umožňuje súťažiaci zahrať sa a vytvoriť si hru podľa svojich predstáv.
Súťaž Animuj svoj svet – súťaž je zameraná na tvorbu zaujímavej stop motion animácie. Pri tvorbe môžeš využiť svoju kreativitu, predstavivosť ako aj technické zručnosti.

Do súťaží sa môže zapojiť ktokoľvek. O účasti však musí informovať svojho triedneho učiteľa. Viac informácii získate u učiteľa P. Remiša (remis@spsknm.sk) alebo na stránke http://asitsk.com/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=...