Exkurzia v mestskej knižnici

Dňa 22.2.2016 sa žiaci 1.AG zúčastnili zaujímavej prednášky na tému Regionálna literatúra v mestskej knižnici v Kysuckom Novom Meste. Žiaci sa dozvedeli, z akých typov dokumentov môžu získavať informácie, aké druhy regionálnej literatúry sú vydávané na Kysuciach a o známych osobnostiach mesta. Prezreli si ročenky, kalendáre, publikácie, zborníky, kroniku. Veľký úspech mali fotografie z histórie mesta a poznávanie súčasných ulíc a miest.
Žiakov upútali aj fotografie rodáka z Kysuckého Nového Mesta, Zdenka Somorovského, cestovateľa a blogera. Jeho exotické fotografie odrážajú rôznorodosť krajiny, jej prírodné bohatstvo, ako aj každodenný život ľudí. Výstava Naprieč Brazíliou nám prehĺbila a rozšírila obzory o tejto krajine, v ktorej autor strávil jeden rok života.
Naše poďakovanie patrí riaditeľke Mestskej knižnice PhDr. Dušane Šinalovej za odbornú prednášku a diskusiu.