DOD na ŽU- FRI

Dňa 19.02.2016 sa na Žilinskej univerzite konal DOD (deň otvorený dverí) na Fakulte riadenia a informatiky (FRI). Keďže sa táto fakulta zaoberá výučbou predmetov rovnakého zmerania ako naša škola, mnohí naši žiaci sa rozhodli zúčastniť tejto akcie. V úvode prezentácie predstavili najvyšší predstavitelia školy obsah štúdia a oblasť uplatnenia ich študentov. Po úvodnej prezentácii nasledovala osobná prehliadka jednotlivých učební a diskusia s vyučujúcimi jednotlivých predmetov. Žiaci neboli rozdelený do skupín a nasilu prevádzaný celou školou, vďaka čomu sa mohli zamerať len na tie oblasti, ktoré ich zaujímali. Napríklad žiak, ktorý nemal záujem o štúdium Manažment riadenia, ale o Počítačové inžinierstvo, navštívil učebne na prvom a treťom poschodí. Tam mu boli prezentované učebne, v ktorých sa bežne vyučuje kybernetika, programovanie PLO, programovanie mikrokontrolérov, sieťové technológie a pod. Prehliadka školy takýmto voľným spôsobom síce mohla pôsobiť trochu chaoticky, avšak žiakom odbúrala strach a hanblivosť pri diskusii s učiteľmi, vďaka čomu dokázali získať informácie, pre ktoré v konečnom dôsledku prišli.

Fotodokumentácia: odkaz na fotogalériu