České univerzity

Exkurzia po českých univerzitách

To, ako veľmi sa líši spôsob a kvalita výučby na slovenských školách v porovnaní s českými, sa rozhodlo zistiť niekoľko žiakov zo 4.BI. Získané poznatky využili nielen na to, aby si vedeli zvoliť vhodnú vysokú školu pre svoje ďalšie štúdium, ale i na odporúčania vedeniu školy, ako má orientovať spôsob výučby. Svorne sa zhodli na tom, že naša škola vyučuje niektoré odborné predmety na úrovni univerzít a ostatné minimálne na úrovni ich prvých ročníkov. Žiaci z našej školy teda nemajú žiaden problém nabehnúť na spôsob výučby univerzít a s prehľadom zvládnuť prvé ročníky. Vysokým školám dokonca museli vytknúť, že ich technické vybavenie je v porovnaní s našou školou na nižšej úrovni. Naopak, prepojenie s praxou je vec, v ktorej naša škola na iné nedosahuje.


Návšteva vysokých škôl odštartovala 27.1.2016 v Brne. Na programe bola návšteva vysokých škôl počas ich dňa otvorených dverí. Prvou univerzitou, ktorú navštívili naši žiaci, bola VUT Brno. Tu boli informovaní o študijných plánoch na škole a o najnovších trendoch v oblasti informatiky a elektrotechniky. Formou prednášok boli žiaci oboznámení s aktuálnym výskumom školy na svetovej úrovni. Taktiež sa zapojili do súťaže o najlepšiu fotografiu z DOD o vecné ceny, kde sa jeden zo žiakov umiestnil na druhom mieste. K úspechu blahoželáme. Druhá na programe bola návšteva Masarykovej univerzity v Brne. Tu sa žiaci takisto oboznámili so študijnými plánmi školy, ale hlavne sa zúčastnili prednášok o informačnej bezpečnosti a o najnovších nástrahách na internete. Súčasťou DOD bola aj prehliadka aktuálnej výstavy firmy Nvidia, ktorá bola určená len pre uzavretú spoločnosť, ale naši žiaci mali možnosť nahliadnuť a oboznámiť sa s najnovšími prvkami virtuálnej reality. Tu sa stretli s poprednými novinármi a recenzentmi z oblasti informatiky v ČR.


Pokračovanie návštev vysokých škôl sa uskutočnilo 29.1.2016. Žiaci navštívili na Vysokej škole Baníckej fakultu informatiky a elektrotechniky. Počas dňa otvorený dverí sa mohli oboznámiť s postupom vyučovania na danej škole. Po celej škole boli porozostavované stánky ktoré prezentovali rôzne zamerania jednotlivých predmetov. Naši žiaci si najviac obľúbili rozšírenie virtuálnej reality, tvorbu počítačových hier a hlavne sieťovú a aplikačnú bezpečnosť. Následne žiaci mali prehliadku mesta a okolitých budov univerzity vo vedeckom parku. Štatisticky na tejto univerzite pokračuje vo svojom štúdiu najväčšia časť žiakov našej školy, preto sa žiaci zamerali nielen na obsah výučby, ale i na spôsob vyučovania, začlenenie sa slovenských žiakov, možnosti ubytovania a podobne.

Fotodokumentácia: odkaz na fotogalériu