Olympiáda z anglického jazyka

Dňa 07.12.2015 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády z anglického jazyka. Školského kola sa zúčastnilo 53 súťažiacich, z toho kategóriu 2A - gymnáziá a obchodné akadémie 1.-2. ročník zastupovala jedna žiačka, kategóriu 2B - gymnáziá a obchodné akadémie 3.-4. ročník zastupovalo 5 žiakov. V kategórii 2D-stredné odborné školy súťažilo 47 žiakov.

V kategórii 2A sa komisia rozhodla neudeliť prvé miesto; v kategórii 2B sa víťazom stal Marek Gamrot zo IV.AO, v kategórii 2D sa víťazom stal Adam Plessel z III.BI.
Obaja víťazi budú reprezentovať našu školu v okresnom kole olympiády z anglického jazyka 14..01.2016.

Víťazom blahoželáme a všetkým účastníkom ďakujeme za účasť.
Ing. Slaviková, Mgr.Kohutová, Mgr.Tanistráková