KK ZENIT v v strojárstve

Vyhodnotenie KK ZENIT STROJÁRSTVO

Dňa 2.12.2015 sa v SOŠ strojníckej, Športová 1326, Kysucké Nové Mesto konalo krajské kolo súťaže ZENIT STROJÁRSTVO .
Reprezentáciu našej školy v súťaži ZENIT STROJÁRSTVO v kategórii A zabezpečili naši žiaci Srníček Dávid z III.AS, Srníček Juraj zo IV.AS, Michal Pavol zo IV.AS pod odborným a pedagogickým dozorom Ing. Anny Vojtkovej. Naši žiaci získali výborné výsledky.

Najlepší súťažiaci v kategórii A:
Krajské kolo:
1. miesto – Srníček Dávid - III.AS Spojená škola, Kysucké Nové Mesto
2. miesto – Srníček Juraj - IV.AS Spojená škola, Kysucké Nové Mesto
3. miesto – Michal Pavol - IV.AS Spojená škola, Kysucké Nové Mesto

Víťazom bol odovzdaný diplom a darčekové poukážky.

Do celoštátneho kola postúpil z kategórie A žiak: Srníček Dávid - III.AS s najvyšším počtom bodov.

Víťazom blahoželáme a želáme, aby v celoštátnom kole získali čo najlepšie umiestnenie a dôstojne reprezentovali seba, svoju školu a Žilinský samosprávny kraj.