Súťaž iBobor 2015

Aj tento rok sa naši žiaci zúčastnili súťaže iBobor, ktorá sa koná v rôznych krajinách Európy. Hlavným cieľom tejto súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

V školskom roku 2015/2016 sa do nej zapojilo 66 843 súťažiacich z 982 škôl. Z našej školy to bolo 110 žiakov. Súťaž prebiehala v pondelok 9.11.2015 v kategórii juniori a zúčastnili sa jej žiaci tried I.AG a II.AI a v utorok 10.11.2014 v kategórii seniori a zúčastnili žiaci tried III.AG, III.AO a IV.AL.

Najlepšími riešitelia v kategórií senior boli:
1. Kľučková Veronika III.AO 78 percentil
2. Mikitiuková Maja III.AG 78 percentil
3. Kožák Patrik IV.AL 71 percentil

Najlepšími riešitelia v kategórií junior boli:
1. Mazúr Samuel II.AI 99 percentil
2. Michalina Tomáš II.AI 99 percentil
3. Nemec Daniel II.AI 99 percentil