Vyhodnotenie KK ZENIT WEB

Vyhodnotenie KK ZENIT WEB

Súťaže Zenit v programovaní WEB (6. ročník) sa zúčastnilo desať najlepších žiakov zo šiestich škôl.

Najlepší súťažiaci v kategórii WEB:
I. miesto - Marian Ligocký, Gymnázium J. M. Hurbana, Čadca
II. miesto - Filip Nešták, Spojená škola, Tvrdošín
III. miesto - Michal Hanuliak, SPŠIT Kysucké Nové Mesto

Do celoštátneho kola postupuje: Marian Ligocký

Víťazovi želáme, aby v celoštátnom kole získal čo najlepšie umiestnenie a dôstojne reprezentovali seba, svoju školu a Žilinský samosprávny kraj.

Výsledková listina: ZENIT WEB