Olympiáda v elektrotechnike a programovaní

Olympiáda v elektrotechnike

Žiaci, ktorí majú záujem zapojiť sa do elektrotechnickej olympiády, sa môžu registrovať do 21.11.2015 na stránke www.e-olympiada.sk. Na tejto stránke sa taktiež dozviete viac informácii o súťaži, ako napr. časový harmonogram, propozície, ceny a pod.

Súťaže sa môže zúčastniť tím z 1 až 3 žiakov. V priebehu súťaže žiaci najskôr vykonajú online test, následne vytvoria vlastný projekt a pokiaľ sa dostanú medzi 10 najlepších, postúpia do finále, kde daný projekt budú prezentovať. Hlavnou motiváciu je finančná výhra pre prvé tri tímy a možnosť prijatia na VŠ, do zamestnania alebo stáž. Pre viac informácii sa obráťte na učiteľov Ing. Macúša resp. Ing. Remiša.


Olympiáda v programovaní

V týchto dňoch už prebieha aj prvé kolo olympiády z programovania. Súťaže sa delí do dvoch kategórii podľa obtiažnosti. Kategória A má stanovený termín odovzdania úloh do 15.11.2015 a kategória B do 30.11.2015. Pravidlá, registráciu a znenie úloh nájdete na stránke www.oi.sk. Taktiež na stránke nájdete riešené úlohy z minulých rokov. Pre viac informácii sa obráťte na Ing. Remiša.